Publisert:  05.10.09


- Her kan du lese reportasen i
Vi Menn nr 48-09

- Her kan du se nettside til Vi Menn som beskriver "I Mikkjel Fønhus rike"


GAUPA TIL MIKKJEL: Denne gaupa flete Mikkjel Fønhus i Nord-Norge. Sort/hvitt bildet er fra jakta. © Thor Olav Moen

HAREJEGER: Mikkjel Fønhus var harejeger og holdt seg med harehund store deler av llivet. © Thor Olav Moen

FØNHUS VENNER: Initiativtaker Kundan Rockstad, Gudbjørg Stensrud og Arne Stensrud foran Nissibakkin ¿ stedet Mikkjel Fønhus levede fra 1926 til sin død i 1973. © Thor Olav Moen

MIKKJEL FAR MIN: Gudbjørg Fønhus foran peisen på Nissebakkin. Hun blar i en biografi, og hun har slev skrevet om sin berømte far; "Mikkjel far min". © Thor Olav Moen

SKRIVESTUA: Mikkjel Fønhus var nøysom og levde et enkelt liv. Her satt han og skre sine bøker og historier ¿ og fortsatt ligger hans siste notater på skrivepulten. Legg merke til stolen, den lagde Fønhus selv, og uttalte at den som sitter godt blir lat ¿ og lat var han ikke, Fønhus! © Thor Olav Moen

BOPLASSER: I tidligere tider bodde det mange familier i Vassfaret - på småbruk og plasser som denne.

MIKKJEL FØNHUS: Maleri som henger på veggen på Nissebakkin - av en piperøykene Fønhus, slik mange husker ham.
Første resultat av “Fønhusgruppen” – www.mikkjelfonus.no

Mikkjel Fønhus (1894-1973) var en av Norges mest folkekjære forfattere.

Med mer enn 59 boktitler, oversatt til tilsammen 10 språk – har han skrevet seg inn i norsk litteraturhistorie med sine usedvanlige levende naturskildringer og sin imponerende evne til å beskrive dyrs liv og skjebne.

Han hadde en sjelden ydmykhet i møtet med naturen, og var langt forut for sin tid i å tenke miljø og naturvern. Han så hvordan alt i naturen, ned til den minste lille insekt og plante, er en del av helheten. Og at ingenting kan utryddes uten at det skaper ubalanse i naturen.

Mikkjel Fønhus ble født i Sør-Aurdal i Valdres, og bortsett fra et par korte perioder i hovedstaden og sine mange reiser rundt omkring i verden – bodde han hele sitt liv her.

Mange av hans bøker utspiller seg i nærmiljøet, i Vidalens og Vassfarets urørte natur, som i dag i stor grad er gjort til naturvernområder.

Det blir nå tatt initiativ fra lokalt hold, til å bringe Mikkjel Fønhus fram i lyset igjen. Det siste halvåret har en gruppe bestående av personer fra Sør Aurdal kommune, det lokale kulturlivet, familien til Mikkjel Fønhus, lokalt næringsliv og lokale ildsjeler – arbeidet med idéer for å bringe Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap fram i lyset igjen.

Idéene og prosjektene er mange, entusiasmen i gruppa stor. Det hele begynte med en nordlending som kom til Sør Aurdal. Og noen ganger må man kanskje komme utenfra, og se noe utenfra – for å se verdien av det. Og han kunne ikke skjønne at ingen hadde gjort noe mer ut av navnet Mikkjel Fønhus og ut av Vassfaret – når det er et av Norges store forfatternavn, og et forfatterskap som har dybde og innhold som er enda mer aktuelt i dag enn den gangen.

Og Vassfaret, med sine sine mange historier, trolske skoger og unike natur. Han kunne ikke skjønne at ingen så potensialet og mulighetene som lå her, og hvor mye Mikkjel Fønhus forfatterskap kunne ha å gi mennesker i dag.

Nå når kanskje mennesker mer enn noensinne trenger stillheten og harmonien i naturen, når det mer enn noensinne trengs å verne om naturen og miljøet og dyrelivet. Og det var opplagt at det å føre Mikkjel Fønhus navn fram i lyset igjen, det var noe som måtte skje i Mikkjel Fønhus ånd, og i samråd med hans familie.

Nå har det første resultatet av dette arbeidet blitt ferdig i form av et eget nettsted, www.mikkjelfonhus.no , der materiale om
Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap er gjort tilgjengelig.

Her finner man informasjon om bøkene han skreiv, om livet hans og om hva han brant for. Siden er utviklet av det lokale firmaet Jai Design, og er støttet økonomisk av bedrifter i nærområdet rundt Vassfaret; Naturfokus, Hedda Hytter og Vassfaret Kursgård.
www.mikkjelfonhus.no vil være et levende nettsted for alle Mikkjel Fønhus entusiaster og naturelskere.

Mange privatpersoner i lokalmiljøet har helt sikkert liggende upublisert materiale om Mikkjel Fønhus; bilder, brev o.l.

Nettstedet vil også være en kanal for å samle slikt materiale. For å ivareta historien om Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap. Men enda viktigere for å ivareta hjertesakene hans – for å ivareta naturen og dyrelivet – den kloden vi lever på.

Det budskapet Mikkjel Fønhus formidlet gjennom sitt liv og sitt forfatterskap – er minst like aktuelt i dag.FØNHUSGRUPPEN fra venstre på bakerste rekke: Rigmor Brenden (ildsjel
fra Hedalen), Arild Haglund (skogbrukssjef i S.-A. Kommune), Kåre Helland (ordfører i S.-A. Kommune), “en nordlending i Sør-Aurdal” Kundan Rockstad fra Vassfaret Kursgård, Else Turid Storsveen, (levekårskomiteen i S.-A. Kommune).

Fra venstre på fremste rekke., Amund Stensrud (barnebarn til MF), Gudbjørg Fønhus Stensrud (datter til MF), Åse Østgård
Hagen fra Valdresmusea

Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt:
Magne Stensrud, (barnebarn til MF), Anne Strand Moen fra Valdres Natur- og Kulturpark, Harald Arne Haugen fra Hedda Hytter, Arne Erik Fønhus fra, Valdres Næringshage.

Bildet er tatt på “Nissebakkin”, Mikkjel Fønhus sitt hjem.


2010

Markedsføring av vår folkekjære forfatter fortsetter videre i 2010:

Les mer om saken ved å klikke her.....

Bøker av Mikkjel Fønhus, klikk her...

Åpning av Fønhusstien 19.09.10, klikk her...


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter