Begnadalen Samfunnshus


Publisert:  12.11.08- Utleiereglement for kommunale bygg 21.09.99

- Utleiereglement for kommunale bygg 16.12.2010

Begnadalen Samfunnshus ble bygget i 1974. Samfunnshuset har beliggenhet ved Begnadalen skole. Samfunnshuset står til disposisjon for skolen og bygdas innbyggere og benyttes flittig til lag og foreninger gjennom hele året.

Samfunnshuset har følgende lokaliteter:

- gymsal (plass til 100 - 150)
- sene med bakrom
- 2 garderober m/toalett og dusj
- kjøkken m/noe utstyr
- lagerrom 

Samfunnshuset leies ut etter avtale og lag og foreninger får leie uten kostnader. Andre arrangement må påregne å betale leie.

Lag og organisasjoner som ønsker å leie lokale i Samfunnsalen må levere søknad til den Begnadalen skole innen 01.09. hvert år.

Lei av Samfunnshuset rettes til rektor tlf. 613 48 680 eller vaktmester mobil: 906 10 339


Tekst og foto: Red


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter