Publisert:  01.09.09 Tur langs Muggedøla

Gunvor Strandbråten

Sender over noen bilder og litt stoff fra Søndagens vandring langs Muggedøla i regi av Bagn Bygdesamling og med Trond Bråten som Guide.

Vi var 10 stykker som fulgte Trond Bråten langs Muggedøla søndag 30.august for å høre om tømmerdrift og brøtningen i Muggedalsliene og Reinsjødalen

Allerede i 1850-åra ble det fløyta tømmer i Muggedøla,men i liten skala.

I 1912 ble det danna en komite`som skulle arbeide for å gjøre Muggedøla mere fløytbar.Den førta store brøtningen var i 1918.

Om vinteren ble tømmeret kjørt fra hogsområde og ned til vassdraget med hest.

Det er fortalt, at det en vinter først på 1900-tallet gikk 70 hester i tømmertransport fra dette skogrike dalføre.

Da hadde de to veger, en for tømmervender nedover og en for tomkjøring oppatt.

Fløytingsarbeidet var et farefullt arbeid og ikke hvem som helst fikk være med i Muggedalsbrøtningen. Kara måtte være til å stole på og som visste hva de dreiv på med.

Tømmerfløyteyrket gikk gjerne i arv fra far til sønn og det var viktig å være lettbeint og spenstig.

Siste våren det ble fløyta tømmer i Muggedøla, var i 1968.
Ved Springfoss,der elva renn mellom to bergnaser, heng fortsatt jernkorga som fløytekara brukte for å dra seg over Muggedøla.

Vaieren er strekt mellom stålstativ på begge sider av elva.
PÅ flere plasser står i dag på begge sider av Muggedøla disse "steinmonumenta"   nå og vitner om ei tid, ikke så veldig langt tilbake, men likevell så fjern.

Ei tid da mannen måtte ha sterke never,armer og rygg for å brødfø seg og sine.

Takk til Trond Bråten for en minnerik dag langs Muggedøla.Inne på Bagn Bygdesamling fortalte Trond Bråten om tømmerdrifta på 50-tallet


Vi fulgte pilgrimsvegen innover mot Åsehytta hvor tømmerhoggera bodde hele uka gjennom


Kroningsmerke


Åsehytta.


På Valdershaugen,hvor vi hadde matpause, fortalte Trond videre om tømmerdrifa i Muggedalsliene og Reinsjødalen


Korga ved Springfoss som brøtningskara brukte når de skulle krysse Muggedøla.


Korga, et sjeldent kultuminne, rustner til.......


Kølmilea ved oppkjørsla til Kleiva


Oppbygd steinfaskin langs Muggedøla


Det er flere oppmura steinfaskiner langs nedover Muggedøla


Tyttebæra tok til å modnes også.
Foto: Gunvor Strandbråten


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter