Publisert:  17.12.09
Offisiell åpning av Frivilligsentral i Sør-Aurdal

Åse Østgård Hagen (avisa-Valdres)

Torsdag formiddag var det offisiell åpning av den nyopprettede foreningen ”Frivilligsentralen i Sør-Aurdal”.  Ordfører Kåre Helland og Reidun Gravdal fra Oppland fylkeskommune klippet over den røde snora ved inngangen til nytt og flott kontor på Fossvang, i det gamle forsamlingshuset i Bagn sentrum.

Det formelle stiftingsmøtet ble avholdt 24.november hvor det ble valgt et styre for frivilligsentralen, samt at vedtektene ble vedtatt. 26 av i alt 90 lag og foreninger i Sør-Aurdal har tegnet seg som medlemmer i foreningen. De som sitter i styret er Reidar Schlytter som leder, Kristen Hyrve som nestleder, styremedlemmer Solveig Ottosen og Bjørn Storrø, Kåre Helland representerer kommunen. Gunvor Strandbråten og Svein Harald Lie ble valgt som varamedlemmer.

Formålet med sentralen er å være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og lokalsamfunnet og de som ønsker å motta tjenester. Sør-Aurdal frivilligsentral skal fungere som en møteplass og være brobygger mellom enkeltmennesker, lag og organisasjoner og den offentlige forvaltningen. Reidun Gravdahl fortalte i sin åpningstale om erfaringer fra sitt hjemsted Raufoss, hvor det har vært frivilligsentral i ti lokal samfunnet. En frivilligsentral styrker arbeidsvilkårene til de frivillige organisasjoner og vil være en løsningsorientert møteplass for alle med sans for frivillighet, der de samarbeider med det offentlige til beste for frivilligheten i samfunnet.
 
Det arbeides med å få på plass en daglig leder for sentralen. Fram til det er i orden, vil leder i styret, Reidar Schlytter, fungere også som daglig leder. I handlingsplanen for foreningen står det bl.annet: utvikle rutiner for formidling mellom dem som ønsker å yte og de som trenger ildsjeler, bidra til å etablere en åpen møteplass der det legges opp til jevnlige møter mellom lag og foreninger, være pådriver til en felles aktivitetskalender for hele kommunen som fungerer, legge vekt på å være et tilbud til alle grupper i lokalsamfunnet, både barn, unge og eldre,  være pådriver for å få i gang nye, rusfrie ungdomstilbud.

Ambisjonene til den nyopprettede foreningen er store, men de trenger hjelp. Kommunenes innbyggere oppfordres til å ta kontakt, enten de vil stille som frivillig hjelp, eller har ideer og tanker om hva den nye frivilligsentralen skal inneholde/bidra med.Styreleder Reidar Schlytter, ordfører Kåre Helland, fylkesvaraordfører
Reidun Gravdahl  og nestleder i styret Kristen Hyrve foretar den offisielle åpningen av Frivilligsentralen i Sør-Aurdal


Reidun Gravdahl klipper over båndet


Styret i Frivilligsentralen:
Fra venstre: Kåre Helland, Solveig Ottosen, Reidar Schlytter og Kristen Hyrve (Bjørn Storrø var ikke til stede når bildet ble tatt)Styret i sammen med fylkesvaraordfører Reidun Gravdahl


Etter åpningen ble de kaffe, kaker og hilsningstaler/blomsteroverrekelser
Håndverkere i full gang med å klargjøre kontorlokalene på Fossvang


Ny gulvfliser legges på toalettene


 
FOTO:  Gunvor Strandbråten


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter