Publisert:  26.08.09
STRØMMEN BYGDEHUS

Hanne Grimsrud

Historikk

Strømmen skole ble oppført ca år 1897-98. Tomten ble gitt av Wegger W. Høneren. Tømmeret ble gitt av interesserte skogeiere i kretsen, og ble det gitt en del arbeid. Skolen ble tatt i bruk 1898, og var da bygd i én etasje.

Omkring årene 1910 ble det påbygd til to etasjer for å skaffe leilighet til læreren. Tømmeret til dette ble gitt av kretsens skogeiere og gratis arbeid av bygdefolket.

Siste skoleår på Strømmen skole var i 1952/53. Bygget ble stående tomt og bygdefolket gikk nå sammen for å få igjen skolen til bygdehus. 

Den 8. juni 1956 var sak nr 127 i Kommunestyret som følger:
Ref tilbud frå Strømmen krins om å betale kr 1.500 for skulehuset og tomta der. Vedtak: Kommunestyret vedtek tilbodet.
Huset var i dårlig stand, og penger måtte innarbeides ved basarer og gratis arbeid til reparasjon.  Det ble satt ned en komité som dannet det de kalte en ”Pengepressingskomité” / festkomité.
Arbeidet med å rive 2.etg, nytt tak og vinduer, ble igangsatt i 1974.

Året etter ble det gitt tømmer til utvendig panel. I 1982 ble huset påbygget, og det ble også bygget sanitæranlegg. I 1989 var bygdehuset gjeldsfritt, og det ble markert med en ”heildundranes” fest. 


Hva nå?  Bli med som støttemedlem!

De siste årene har det ikke vært økonomi til å betale forsikringer, så bygdehuset er ikke forsikret. Leieinntekter fra utleie og et årlig loddsalg har stort sett gått med til å betale strømregninger og kommunale avgifter. Det har vært lite midler til vedlikehold. I sommer har ei arbeidsgruppe begynt å beise huset utvendig, og for å få fullført dette arbeidet er vi avhengig av inntekter. Arbeidsgruppa (”styret”) har derfor besluttet å invitere bygdefolk til å bli støttemedlemmer, slik at vi sammen kan beholde og ta vare på gamle-skolen.  Kanskje kan vi samles til en basar/medlemsfest i løpet av det kommende året?  Vi oppfordrer samtidig folk til å benytte bygdehuset i ulike sammenhenger, - det være seg til barnedåp, konfirmasjoner, fødselsselskap, møter og andre selskap og sammenkomster. Dette selvfølgelig for dem som ønsker å ordne mest mulig selv, og som ikke har andre alternativ eller plass hjemme. Utleieprisen kan variere litt, men har vært maks 500 kr (for selskaper). Utleie avtales med en av oss i arbeidsgruppa, eller Martin/Olaug.

Strømmen Bygdehus kan leies av både private, lag og foreninger. Det er plass til 50 – 70 personer. Kjøkkenet er utstyrt med dekketøy til 60 personer, kjøleskap, oppvaskmaskin mv. Bygdehuset har fin og rolig beliggenhet, med gode parkeringsmuligheter.

Vi takker for alle bidrag, både gjennom støttemedlemskap som kan innbetales på konto 6185.30.18677 (Strømmen Bygdehus), kjøp av lodd når loddselgeren kommer på døra, og sist - men ikke minst - dugnadsarbeid.

Med hilsen arbeidsgruppa for Strømmen Bygdehus

Ole Bjørn Myhra (tlf  90 56 90 88)
Ole Torgeir Dokkebakke (tlf  91 86 25 25)
Per Ivar Nybakke (tlf  90 65 56 84)
Hanne Grimsrud (tlf  90 93 93 36)                        høsten 2009


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter