Bagn Bygdesamling


Publisert:  02.07.09 Tur til Bjødnaskaret

Gunvor Strandbråten

Søndag arrangerte Bagn Bygdesamling tur til Bjødnaskaret
 "Der du skulle tru at ingen skulle bu...".

Turen startet oppe på Leirskogen og Arna Bjødnaskaret  førte oss trygt og godt nedover lia til barndomsheimen til ho og Gerd Komperud.

Det går også sti opp fra Skaro-bakka til Bjødnaskaret.
Turen nedover tok ca 30 min. og 35 stk. deltok. Etter ca 20 min. kom vi til minnesteinen over de to som falt her 24.april 1940.

Arna fortalte den gripende og tragiske historien etter sin mor.
Utenfor heimen fortalte jentene om slit og trivsel i denne heimen hvor faren,Anders Bjødnakaret dreiv som skredder.

Faren hadde tjærebrenneri litt sør for huset og på den plassen hadde ei gran vokst opp og dekket til tjærebrenne-gryta.En dag falt den store grana ned og slik kom gryta fram att i dagens lys. En historie av de sjeldene.

Åse Hagen var primus motor for denne fantastiske søndagsturen.
Inne i den vakre og vellstelte heimen var det "kiosk" i anledning dagen.

En flott og minnerik tur.

Mvh. Gunvor.


Stien ned til Bjødnaskaret


24.april i 1940 falt Einar Grøttumsbråten og Phillip Haslund her i stinen ned til Bjødnaskaret


Bjødnaskaret rett opp for Bergsund gård


Der du skulle tru at ingen kunne bu....


Åse Hagen i blomsterenga oppe i Bjødnaskaret.


Gerd Komperud og Arna Bjødnaskaret


Gryta som ble brukt til tjærebrenning.


Gjennom det vesle hullet kom tjæren rennede ut.

Foto: Gunvor Strandbråten


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter