Publisert:  03.07.10 Tur til Hølersetra

Halstein Heiene

Søndag 27. juni arrangerte Bagn Bygdesamling tur til Hølersetra som ligger innpå Bagn vestås.

Det var ca 70 personer som var med på turen. Nicolai Øyhus underholdt deltakerne med å fortelle om gamle regler som gjaldt for utmarka i gamle dager. Leder for Bagn Bygdesamling
Einar Mosleth ønsket alle vel møtt. Stein Ivar Øvergaard foretok en musikalsk reise med torader.

Arne Erik Fønhus og Gudbjørg Fønhus Stensrud fortelte historia om Hølersetergrenda og Hølersetra fra lang tid tilbake.

En flott og minneverdig tur.
 
FOTO:  Halstein Heiene


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter