Sør-Aurdal Historielag
Publisert:  01.06.10

30 års jubileumsfest for Sør-Aurdal Historielag

Bjørn Gjerdalen

Lørdag 29. mai 2010 arrangerte historielaget sin 30 års jubileumsfest på Sørum Gjestehus. Festen var delt i to hvor første del omhandlet historien om innsjøbåter i Valdres. Forfatteren av boka "Innsjøbåter i Valdres"  Kai Svensson holdt kåseri over temaet båtrakfikken Hen-Sørum. Han tok for seg den første båten som kom til Sørum i 1869, og båter som var i trafikk til 1932. Noen av båtene som trafikkerte var, D/S Bægna, D/S Sperillen og M/B Valdres.

Det deltok 52 medlemmer på jubileumsfesten som ble ledet av nåværende leder i Historielaget Bjørn Gjerdalen. På programmet var det festmiddag med ettrfølgende kaffe i salongen.

Under middagen som ble ledet av Kristian Bergsund var det flere taler og utnevnelser av nye æresmedlemmer som har betydd mye for laget, disse var Gudbjørg Fønhus Stensrud som var lagets første formann og Tor Morten Røhr som var lagets første kasserer. Senere har begge  hatt flere fuksjoner i styret og vært redaktører i Sagn og Soge i mange år.

   Lars Aslak Egeberg overrakte kopi av logoen, som er
   kirkenøkkelen til Reinli Stavkirke til leder
   Bjørn GjerdalenBilder fra Jubileumsfesten:


Gudbjørg Fønhus Stensrud forteller om lagets 30 årige historie under middagen.Ved middagsbordet, fra venstre Kari Grimsrud, Aslaug og Gudbrand O. Waagaard.


Fra venstre, Syver og Anne Kvaal, Solveig Ottesen, Gudrun Bøhle, Bjørn Gjerdalen og Kari Grimsrud


Bakerste rekke de nye æresmedlemmene Gudbjørg Fønhus Stensrud og Tor Morten Røhr. Forann tidligere utnevnte eresmedlemmer, Gudrun Bøhle og Gudbrand O. Waagaard


Gudrun og Tor Morten ved kakebordet.

 
FOTO:  Siri Olea Gjerdalen


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter