Sør-Aurdal Eldreråd / 

Sør-Aurdal Pensjonistforening


Publisert:  16.10.11
Eldrefest i Sør-Aurdal

Reidar Schlytter

FNs internasjonale eldredag ble første gang markert 1. oktober 1991. Den ble innført fordi FN ønsket en dag hvor fokuset skal rettes mot eldres faktiske og potensielle bidrag i samfunnsutviklingen.

Eldredagen skal bidra til å minne samfunnet om den ressurs de eldre utgjør, med all den kunnskap og erfaringer de besitter, og at de ressursene er viktig for oss som samfunn.

Eldrerådet og Pensjonistforeningen i Sør-Aurdal markere dagen søndag 16. oktober med fest på Sørum Gjestehus i Begnadalen.

I alt 60 gjester ble ønsket velkommen av leder for eldrerådet i Sør-Aurdal Dagny Dahlen.

Til stede som gjester var leder for eldrerådet i Oppland
Øyvind Nerby m/frue og ordfører Kåre Helland.

Av fasiliteter ellers på festen var middagsservering, kaffe og bløtkake. Underholdningen ble fremmført av Sanggruppa fra Bagn (Rød kors besøkstjeneste) og det var åresalg med mange flotte premier.

Det ble lest dikt og Gudbjørg Fønhus Stensrud holdt et kåseri med tilbakeblikk på 50 åra.

Dagny Dahlen orienterte om aktuelle saker som var behandlet av eldrerådet.

Øyvind Nerby kom inn på i sitt innlegg opprinnelsen til eldredagen og hvor viktig denne er. Å fremme eldres selvstendighet, er nedfelt og  forplikter FNs medlemsstater til å eliminere alle former for diskriminering, inkluderende diskriminering pga alder og forsterke erkjennelsen av eldres verdighet, og å utrydde alle former for forsømming, misbruk og vold.

Til tross for denne forpliktelsen, blir eldres rettigheter forbigått hver dag i enkelte deler av verden. Eldre møter ofte aldersdiskriminering på arbeidsplassen. I sosiale miljøer kan de oppleve mangel på gjenkjennelse og respekt. Og de utsettes for begrenset tilgang til deltakelse i sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske saker. 

Derfor er det viktig at Eldrerådene i kommunene er aktive og følger opp rettighetene til de eldre i egen kommune.

Kåre Helland la vekt på i sitt innlegg hvor viktig eldrerådet var i forbindelse med høringssaker og saker som berører de eldre. Han berømmet også den innsats som Øyvind Nerby har utført på fylkesplan som leder for eldrerådet i Oppland.  

Reidar Schlytter rettet en takk til foredragsholderne og overrakte en blomsterbukett.

Det ble også rettet en takk til arrangementkomiteen,  eldrerådet v/Dagny Dahlen og leder for pensjonistforeningen Ragnhild Gran.

Her noen bilder fra den flotte festen på Sørum Gjestehus:


Kåre i samtale med Øyvind Nerby m/frue


Ved middagsbordet






Gudbjørg fremfører sitt kåseri om 50 åra


Dagny orienterer fra eldrerådet


Øyvind holder sitt innlegg om betydning av edredagen.


Kåre holder sitt innlegg.


Blomster til foredragsholderne


Sanggruppa fra Bagn.

Her kan du sen en billedkavalkade fra festen, klikk her....
 
FOTO:  Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter