Publisert:  20.02.11
Dansekvelder i Bagn for mennesker med spesielle behov
 
Christoffer Rustebakke

Frivilligsentralen i Sør-Aurdal ved kontaktperson Ester Kulterud tok våren 2010 kontakt med daglig leder i miljøarbeidertjenesten Marit Sofie Håvelsrud med ide om å starte arrangement for mennesker med spesielle behov. Styreleder Reidar Schlytter i Frivilligsentralen ble også med på møte hvor dette blant annet ble diskutert og det ble bestemt å forsøke med dansekvelder.

Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av Ester Kulterud, Marit Sofie Håvelsrud, et personale fra Hedalen, en bruker og et familiemedlem til brukerne.

Prosjektgruppen hadde sitt første møte 21. mai 2010. Disse besluttet å starte med måntlige dansekvelder i Frivilligsentralens lokaler på Fossvang i Bagn. Vekselsvis diskotek og med levende musikk.

Prosjektgruppen gikk så over til å kalles ressursgruppe og skal ha 2-3 møter i året til planlegging og evaluering. Pr. i dag består gruppen av Ester Kulterud, Marit Sofie Håvelsrud, Arild Kulterud, Oddveig Slettebråten og Christoffer Rustebakke.


Fra møte i ressursgruppa, fra venstre: Christoffer Rustebakke, Laila Juvkam Johnsen ( møtte for M.S. Håvelsrud), Oddveig Slettebråten, Arild Kulterud og Esther Kulterud.


Udekket behov

Første fest var 27.august. Kveldenes deltagelse syner at her var det et udekket behov. Deltagelsen av brukere varierer fra 25 til over 50 pluss ledsagere som trengs til å være med. Til tider er det "stinn brakke". Helt topp! !
Invitasjoner til kveldene sendes alle Valdreskommunene og deres boenheter. Det kommer kjørende mange fra de omliggende kommunene.
 
Gjennomføring

Pårørende, støttekontakter og brukere på omgang stiller velvillig opp for å dekke funksjoner som må til for å gjennomføre kveldene. Det veksles med diskotek og levende musikk fra gang til gang. Det selges pølser, hamburgere, pizza, kaffe, brus og is.
 
En stor takk rettes til Frivilligsentralens Ester Kulterud for pågangsmot og ståpåvilje som gjør en kjempejobb for denne gruppen.

Bilder fra festen fredag 18. februar på Fossvang.


Bandet Big Bang fra Øystre Slidre spilte opp med god dansemusikk denne kvelden og alle koste seg.


Ressursgruppen fra venstre: Christoffer Rustebakke, Esther Kulterud (leder av Frivilligsentralen), Oddveig Slettebråten og Arild Kulterud


Full aktivitet på dansegulvet


Her kan du se en biledkavalkade fra festen på Fossvang, fredag 18. februar 2011, klikk her....
 
FOTO:  Cristoffer Rustebakke / Reidar Schlytter


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter