Publisert:  23.05.12

Årsmøte i Frivilligsentralen i Sør-Aurdal

Reidar Schlytter

Mandag 21. mai holdt  Frivilligsentralen i Sør-Aurdal sitt  årsmøte, som ble avviklet på Tingvoll i Kommunestyresalen. Det var 17 medlemmer til stede, 12 av disse hadde stemmerett på årsmøtet. På dagsorden var det vanlige årsmøtesaker som ble behandlet.  

Av de framlagte dokumenter, årsmelding og regnskap kan man se at  Frivilligsentralen har oppnådd gode resultater i året som vi har lagt bak oss. Sentralen har mange aktivie frivillige som er med på å gjennomføre små og store aktiviteter.  

Årsmøtet ga honnør til daglig leder (Arna Bjørnaskaret og Ester Kulterud) for vel utført arbeid.

Etter valget på årsmøtet har Frivillgsentralen følgende styresammensetning:

Styreleder:Reidar Schlytter
Styremedlem/Nestleder:Bjørn Storø
Styremedlem: (Kommunen)Anne Lise Sørbøen
Styremedlem:Solveig Ottesen
Styremedlem:Svein Harald Lie
1. varamedlem:Gunvor Strandbråten
2. varamedlem: Anne Fossholt

Forretningsfører for Frivilligsentralen er Sør-Aurdal Kommune.

Etter årsmøtet holdt styreleder en orientering vedrørende lokalene for Frivilligsentralen (som er midlertidig stengt på grunn av manglende brannsikringstiltak) Kommunen jobber med saken og lokalene forventes åpnet igjen etter sommerferien. Som kjent har det vært en debatt om renovering av C-blokka og vurdering av hele Fossvangområdet,  med mulighet for å bygge nytt bygg som innehar lokaliteter for skole, idrett og frivillige organisasjoner (Frivilligsentralen) I den forbindelse satt Bang Idrettslag igang en kronerulling til et framtidig flerbrukshus og bevilg kr 200.000,- som en oppstart. Flere har etter hvert gitt bidrag til prosjektet.

Årsmøtet i Frivilligsentralen var positive til prosjektet og ga styret fullmakt til å bevilge inntil kr 10.000,- til kronerullingen.

Her kan du se følgende dokumenter som ble behandlet på årsmøtet:

Årsmelding 2011
Regnskap 2011
Protokoll fra årsmøte 2012


Fra venstre: Daglig leder Ester Kulterud, styreleder Reidar Schlytter og nestleder i styret Bjørn Storrø


 
FOTO:  Chr. Rustebakke


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter