Publisert:  08.01.13


Økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen

Reidar Schlytter

Tirsdag 08. janaur ble en gledens dag  for Frivilligsentralen og Ungdomsklubben i Sør-Aurdal.  Da møtte Gjensidige Valdres  opp på Fossvang og overrakte en sjekk på  kr 150.000,-  fra Gjensidigestiftelsen.

Christian Blix-Nilsen (leder av Gjensidige Valdres) overrakte sjekken på vegne av Gjensidigestilftelsen til daglig leder Ester Kulterud i Frivilligsentralen. Under sermonien var også representanter fra Ungdomsklubben til stede sammen med flere medlemmer av styret.

Med bakgrunn i søknad fra Frivilligsentralen i Sør-Aurdal, har styret i Gjensidigestiftelsen innvilget kr 150.000,- til prosjekt ”Utvikling av ungdomsklubb i Sør-Aurdal”.

Her kan du lese mer om prosjektet og hva pengene skal brukes til, klikk her.....Fra vesntre bakre rekke: Daglig leder Arna Bjørneskaret, styreleder Reidar Schlytter og nestleder Bjørn Storrø.
Fremste rekke: Daglig leder Ester Kulterud, medlemmer i Ungdomsklubben Malin Haugen og Mette Haugerud og Christian Blix-Nilsen fra Gjensidige Valdres.Overrekkelse av sjekken til daglig leder.

 
FOTO:  Jørn Damslora


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter