BPublisert:  07.09.17  
Gang og sykkelvei E 16 - Begna Bruk AS

Reidar Schlytter

Det er mange i Begnadalen som har etterspurt hvor blir det av gang og sykkelveien fra E 16 til Begna Bruk . Vi har spurt plansjef Svein Granli i Sør-Aurdal kommune vedr staus for porsjektet og han svarer følgende:

Statens vegvesen svarer følgende på spørsmålet vedr den planlagte gangveien. Vegvesnet har startet flytting av EL og Tele.
Prosjektet blir lagt ut på anbud, som totalentreprise, i høst. Ferdigstillelse er planlagt neste høst.
 
Ja sier plansjefen,  det er alltid stas å høre at de de fysiske tiltakene som flytting av el og tele er på gang. Da er det vanligvis ingen vei tilbake.

Vi håper at tidplan for prosjektet holder og at ferdistillelse skjer neste høst. Det skjer da noe i Begnadalen også.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter