B

Sør-Aurdal idrettsråd


Publisert:  14.09.17  
Idrettsrådet ønsker kandidater til årets idrettspris

Idrettsrådet ønsker kandidater som folket mener har gjort seg fortjent til å motta prisen. Frist for nominering av kandidater er 25. september 2017.

Prisvinneren mottar en sjekk på 5000 kroner og et diplom. Og selvsagt masse heder og ære. Prisen deles ut på kulturkvelden som er 24. november på Begnadalen skole.

Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er:
Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talenter til å satse innen idretten. Prisen kan deles ut til aktive enkeltpersoner, fortrinnsvis talent, som representerer en klubb i kommunen, er bosatt i kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin suksess gjennom en oppvekst i kommunen.

Alle kan komme med forslag til kandidater, både enkeltpersoner og lag/organisasjoner. Idrettsrådets styre velger ut prisvinner.

Forslag med kort begrunnelse/presentasjon sendes på epost steinarskjerve@me.com innen 25. september 2017
Eller pr post til: Sør-Aurdal Idrettsråd v/Steinar Skjerve Sørvollbakkin 26, 2930 Bagn


Tidligere prisvinnere er (med link til omtale)

2016 Nils Harald Huset http://hedalen.no/OPPSLAG/2016/november/19b/index.htm
2015 Halvor Kiili Grønghaug http://hedalen.no/OPPSLAG/2015/november/22/index.htm
2014 Jostein Schlytter Strandbråten http://www.begnadalen.no/Oppslag%202014/Kulturkvelden%202014%2021.11.14.html
2013 Andreas Dyve http://bagn.no/idrettsprisutdeling-2013/
2012 Kristin Nerødegård http://bagn.no/arets-priser-til-staut-og-kristin-nerodegard/
2011 Edvard Myrvang Bakke http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2011/november/26b/index.htm
2010 Even Sæteren Hippe http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2010/november/27/index.htm
2009 Begnadalen/Hedalen J14 http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2009/november/21b/index.htm
2008 Lene Moen http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2008/november/22/
2007 Endre Aamodt http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2007/november/46/index.htm
2006 Anders Berg Stensrud http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2006/november/19/


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter