B


Publisert:  22.09.22  


Kaffeslabberas på Haugen omsorgsboliger

Publisert av Reidar Schlytter 22.09.22

På hjemmesiden til Joker Finnøen finner vi invitasjon til kaffeslabberas på Haugen, torsdag 22.09.22 kl 19.30, se plakat nedenfor. Insiativet til treffet kommer fra Siv på Joker.  Det var mange som møtte opp denne kvelden inkl bygdas ordfører og det ble et hyggelig kaffeslabberas som vil fortsetter hver torsdag framover.

Alle er velkommen til å delta på treff hver torsdag på Haugen omsorgsboliger.

Takk til Siv for insiativet.Nettsideansvar:  Reidar Schlytter