BPublisert:  08.11.23  

Statsforvalteren Innlandet på besøk til Sør-Aurdal

Publisert av Reidar Schlytter 08.11.23

Tirsdag 07.11.23 besøkte Knut Storberget Sør-Aurdal kommune. Aktuelle saker som ble tatt opp var bl. annet

Stormen 2021
Uvøret Hans
Næringsutvikling i Begna området
Besøk på Ungdomsskolen i Begnadalen
Besøk Fekjør i Hedalen


Her noen bilder fra besøket i Begnadalen:Foto: Magne Damslora, Hallstein Heiene og Knut StorbergetNettsideansvar:  Reidar Schlytter