B


Publisert:  01.03.24  

Brev til Sør-Aurdal kommune samt kommunestyrepolitikere vedr skolebygninger.

Sør-Aurdal ungdomsskole ble totalskadd under flommen Hans høsten 2023.

Som en følge av dette må man finne et alternativ til ny skolebygning i Sør-Aurdal.

Det er en viktig og stor avgjørelse for å finne det riktige alternativer ved valg av hvordan den nye skolesituasjonen skal løses. Vi håper politikere og administrasjon evner å heve seg over bygdepolitikk og gjøre en seriøs vurdering av hvilket alternativ som er det totalt beste, uavhengig av plassering.

Det er veldig viktig å ha gjort grundige og gode vurderinger av alle alternative løsninger,da dette har store økonomiske og miljømessige følger for hele kommunen.

Vi mener det er viktig å legge fram gode økonomiske vurderinger av:

- Alternativet med å rehabilitere Begnadalen skole, slik at den er egnet for ungdomsskole elever.

- Alternativet med å bygge ny ungdomsskole på Bagn, inkludert de forarbeidene som kreves for å få en egna tomt.

I dag er det svært viktig at klimahensyn også tas i slike prosesser, og i mange kommuner i landet er det vanlig å gjøre klimavurderinger før man tar slike store valg.

Det vil si å gjøre en livssyklusanalyse for begge alternativer, såkalte alternativsvurderinger.

En slik livssyklusanalyse vil gi det totale klimaavtrykket ved begge løsninger, fra vugge til grav. Her inkluderes alt fra råvareutvinningen til avfallsbehandlingen, og inkluderer alle prosesser, transport og energibruk underveis.

Derfor det er viktig at det både gjøres en seriøs og grundig økonomisk og klima og miljø vurdering av ulike alternative mht ny ungdomsskole i Sør-Aurdal kommune.

Da bør det også tas med i bildet at det totale elevtallet i kommunen går ned, og en plassering av ungdomskolen i Begnadalen også vil kunne være en akseptabel løsning for ungdomsskole elever fra Hedalen.

Tilbakemeldinger og en konstruktiv diskusjon imøtesees.

Begnadalen 21.02.2024

 

Begnadalen Bygdeutvalg

v/Grethe Stensrud

 
 

Foto:Nettsideansvar:  Reidar Schlytter