B


Publisert:  21.03.24  Begnadalen vs Bagn som midlertidig ungdomsskole.

Publisert av Hans Allergoth 23.03.24

Avis Valdres oppfordrer til å «delta i debatten,» Så dette er en kommentar til leserinnlegget som sto i Avisen 20.03.24 av Linn Steen, Bekymret mor. Jeg bor i Begnadalen, og er også foreldre til en elev som går på SAUS. Jeg var også på bygdemøtet som var på mandag kveld.

Dette møte var i hovedsak et veldig bra og konstruktivt møte. Men ja, det var dessverre også de som nok hadde møtt for å kunne bruke kjeft, og som kom med beskyldninger og konspirasjoner. Jeg helt enig med Linn i at det er en uting. Noen elsker «krangling, beskyldninger og shitkasting», men dette er ikke unikt i Begnadalen. Det finnes dessverre personer i alle bygdene i kommunen som er litt for glade i å snakke ned om de andre bygdene eller personer. Som innflytter er det en av de tingene jeg misliker sterkest med det å bo på bygda.

Dessverre var det ingen fra administrasjonen til stede på møtet, noe jeg mener er meget kritikkverdig. Men det var kjempeflott å se at så mange kommunestyre politikkere fra hele Sør-Aurdal hadde tatt veien til Begnadalen samfunnshus. Og som sagt, fra de fleste som snakket var det en god og konstruktiv dialog med politikerne.

Det ble stilt spørsmål rundt den umiddelbare stengingen, og uheldigheten dette har for elevene og lærerne som for andre gang på samme skoleår får endret skole situasjon. Kunne det ha blitt gjort tiltak som gjorde at skolen kunne fortsatt her i Begnadalen de drøye to månedene som er igjen av skoleåret? Det ville gitt tid til å finne ut hva som må gjøres før neste skoleår. Det har også kommet frem at da det var barneskole her, ble brannrapporter fra Valdres Brann og redning, med avvik, samt andre avvik sent administrasjonen, uten at disse noen gang er fulgt opp. Dette er ikke bra! Hadde det blitt gjort, hadde det kanskje ikke vært så galt. Og det kunne vært skole der hvert fall ut skoleåret

Alternativene frem til ny SAUS står klar, står mellom brakker i Bagn eller ordne avvikene på Begnadalen. Denne løsningen blir for de neste 3-5 årene, kanskje lengre. Jeg er helt enig i at barnas beste burde komme først, men vi bor i en kommune som ikke har alt for mye penger, som også Linn skriver. Så økonomi blir nok også sett på her. Jeg er igjen enig med Linn om at pengene bør brukes fornuftig. Men jeg mener at dersom det er mye rimeligere med en engangssum så Begnadalen, selv om den er vedtatt stengt, settes i stand og ordnes. Også så utdanningskravene dekkes, bør det gjøres. Er det bare litt mer, eller omtrent det samme i kostnad totalt i 3-5 års perioden, burde det settes opp brakker på Bagn. Om løsningen blir brakker på Bagn, og disse stå på Fossvang, håper jeg de settes slik at en mulig ny flom ikke ødelegger også disse.

For meg, og jeg tør påstå de de fleste bosatt her i Begnadalen, MÅ ikke vidre midlertidig SAUS løsning være her i Begnadalen. Og flertallet er ferdig med «bygdeskoledebatten». Det er også konklusjonen administrasjonen og politikerne vil få tilsendt fra møtet. Videre konklusjon er at vi vil ha videre tilbud om barnehage og SFO. Disse er kun i bygg på en etasje, og vil bli enklere å få åpnet igjen. Andre etasje i samfunnshuset, som ble brukt som grupperom, må åpnes. Om det ikke er skoledrift, vil denne etasjen bli brukt til møterom og lagerplass, som sannsynligvis har andre krav.

Så med dette håper jeg at jeg «legger død» alle ideer om at bygdemøte her nede kun var for å prate negativt om kommunen, lærere og de andre bygdene.

 Nettsideansvar:  Reidar Schlytter