B


Publisert:  11.06.24

Innsamling til nytt klubbhus med kjøkken og toalett

Publisert av Begnadalen Skytterlag 11.06.24

Skytterlaget er i gang med å bygge nytt klubbhus og bane. I den forbindelse har man behov for midler til dt nye klubbuset og diverse inventar m.v.

Alle pengene som samles inn går uavkortet til prosjektet, nytt klubbhus m.m.

Skytterlaget bruker mye tid og ressurser på ungdomsarbeid, der vi blant annet har hatt ukentlig fritidstilbud samt at vi har hatt mye  utlåns-utstyr. På denne måten prøver vi å lage et inkluderende lavterskeltilbud.

Ønsker du å bidra med en liten spleis kan du klikke på linken: 

Innsamling til nytt klubbhus med kjøkken og toalett. | Spleis fra SpareBank 1

Via spleis-linken vil det være mulig både å gi penger direkte og å kjøpe skrapelodd til inntekt for skytterlaget. Spleisen er i utgangspunktet åpen ut juni.

For næringsdrivende som ønsker å gi støtte, ta kontakt med  skytterlagets kasserer, Ståle Gulsrud på epost:

stale.gulsrud@tietoevry.com
for å få faktura. Denne kan da benyttes som bilag for å utgiftsføre bidraget.

Vi takker for alle bidrag vi får  inn til støtte for prosjektet.

Nettsideansvar:  Reidar Schlytter