Offentlig informasjon


Publisert:  24.01.09
- Sør-Aurdal kommune

- Sør-Aurdal folkebibliotek

- Bagn Bygdesamling

- NAV

- Legetjenester

- Legevakten


- Lensmann   (tlf. 613 48 950)

- Begnadalen barnehage

- Fysioterapi

- Bygdekinoen

- Begnadalen barneskole

- Skolehelsetjenesten

- Hjemmesykepleien

- Valdres kommunale renovasjon


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter