Publisert:  01.09.09

Linker:

Valdres FokemuseumAktiviteter:

- Tur til Bjødnaskaret juli 09

- Tur langs Muggedøla august 09

- Tur til Hølersetra 2010


Bilder:


Svartsetra  1796


Prestegardsboligen 1808


Telthuset 1813-1850


Stabbur Hølerseterbrøtin


Bagnsbergaten gård


Bagnsbergaten gård

BAGN BYGDESAMLING 

Bagn Bygdesamling er eit friluftsmuseum frå 1920 grunnlagt på garden Islandsmoen. Museet har i dag 16 hus med gardstun frå Islandsmoen, telthus frå Vangen på Bagn, forpaktarbustad frå prestegarden i Bagn og Dølven skule. Ei oppgangssag, bekkekvern, skogskoie, badstugu og stabbur står ved Islandsmoelva.

Nasjonalminnet Bagnsbergatn. Bagnsbergatn er en avsides fjellgård som ligger rett opp for Bagn sentrum. Gården var åsted for dramatiske kamper i april 1940.

Ei krigsminneutstilling i samband med krigshandlingane i Valdres 1940 er sett opp inne i administrasjonsbygningen. Av utstillingar elles kan nemnast husgeråd, verkstader, skogsdrift frå før motoriseringa, forfattaren Mikkjel Fønhus og komponisten Sigurd Islandsmoen.

Omvising alle dagar (ikkje måndag) i høgsesongen.

Opningstider
Høgsesong: Dagleg kl 11–16. Måndagar stengt.
Resten av året: Etter avtale
Tlf. 61 34 77 49


Her kan du lese mer om "Hva skjer på Bagn Bygdesamling i 2009",  klikk her....

2010

2011

Foredragskveld  10.02.11

Spikjipølsekveld 03.03.11
 
Langeleiktradisjoner 10.03.11

2012

Sommerstemnet på Bagn Bygdesamling 09. juni 2012

Opplandsarkivets avdeling på Bagn Bygdesamling 16.04.12


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter