Publisert:  20.11.08Begnadalen, Framtidas UNGDOMSBYGD
Linker:

2006

Årsmelding 2006

2007

Årsmelding 2007

Datakurs 2007

Salgsmesse 2007

2008

Fotogalleri Bygdehelga 2008

Annonse Salgsmesse 

Salgs-julemesse
30.11.08


Referat med bilder fra Salgs- julemessa 2008


2009

Plakat årsmøte 2009

Årsmelding 2008

Bygdecafe og idedugnad 12.05.09

Referat fra Bygdehelga 2009

Bygdehelga 2009 Mannekengoppvisning

Omtale av Bygdehelga i Avisa-Valdres 28.08.09

- Innføring av Anti-Janteloven 2009

- Pressemelding 16.09.09 vedr Skolesaken

2010

Bygdehelga 2010, egen webside,
klikk her.


- Datakurs 2.11.10
- Fotokurs 26.4.10
- Invitasjon til
-Julemessa 28.11.10
- Tenning av julegrana  
  28.11.10


2011

- Kurs i Organisasjonsteori 16.02.11

- Nye vedtekter 27.04.11

- Årsmelding 2010

- Protokoll fra årsmøte 2011


2012

- innkalling til årsmøte 06.03.12
Begnadalen Bygdeutvalg startet i 1993. Det er 8 faste styremedlemmer og hvert enkelt medlem skaffer sin etterfølger.

Formålet til Begnadalen Bygdeutvalg er:

"Begnadalen Bygdeutvalg er et frittstående organ som skal      
  arbeide til beste for bygda vår ved å:

Ta imot innspill fra andre sambygdinger og etter beste evne 
fremme utviklingen av positive og trivselskapende tiltak.

Samarbeide med lag og foreninger, bedrifter, grunneiere, 
vegvesenet og lokale politikere m.fl. etter GJENSIDIGE behov.

Være bindeleddet mellom bygdefolket og kommunale myndigheter."

Begnadalen Bygdeutvalg er registrert i Brønnøysundregisteret

Organisasjonsnr: 993 501 905


2008

Bilde fra årsmøte i Bygdeutvalget 2008

På årsmøte 31.03.08 ble disse medlemmene valgt:

Leder: Sonja H. Bordewich
Nestleder: Ingar Bråten
Kasserer: Uno Ingelsen
Sekretær: Annette Hougsrud
Styremedlem: Vidar Ruud
Styremedlem: Karen M. Kvåle Garthus
Styremedlem: Karianne Stenslette
Styremedlem: Christoffer RustebakkeDet er en frisk gjeng som trives sammen og har engasjement til å  gjennomføre ulike arrangementer.

2009

Her kan du lese omtale fra årsmøte som ble avviklet 25. mars 2009 på Soltun, klikk her...

Ny logo til Bygdeutvalget ble vedtatt på årsmøtet. Logoen kan benyttes av alle foreninger og lag og ikke minst av nettavisa Begnadalen.no

                 

På siden vil du finne linker vedr aktiviteter i bygdeutvalget.

2010

Den 12.04.10 kl 19.00 ble årsmøte i Begnadalen Bygdeutvalg avviklet. Det var 15 personer tilstede på møtet.

Møte ble ledet av Sonja Bordewich  og protokollen ble ført av Anette Hougsrud.

Følgende ble valgt til nytt styre for 2010:

Sonja Bordewich, leder
Stian Gabrielsen, nestleder
Hans Allergoth, kasserer
Karen M. Kvåle Garthus, styremedlem
Kristoffer Rustebakke, styremedlem
Karianne Stenslette, styremedlem
Vidar Ruud, styremedlem
Gry Nordby, styremedlem

Anette Hougsrud, revisor

Se hele referatet  med bilder fra årsmøtet, klikk her...

2011

27. april 2011 bl årsmøtet i Begnadalen Bygdeutvalg avviklet hvor bl annet nye vedtekter for bygdeutvalget ble vedtatt samt at det ble foretatt valg. Møtet ble ledet av Chr. Rustebakke og sekretær ble valgt Karen M. Kvål Garthus. I et senere styremøte har styret konstituert seg slik:

Hans Allergoth - leder + kasserer (1 år)
Gry A. Nordby - nestleder (1 år)
Ingunn Dokkebakke - sekretær (2 år)
Vidar Ruud - styremedlem (1 år)
Stian Gabrielsen - styremedlem + representant i redaksjonsrådet (1 år)
Trond Bråten - styremedlem (2 år)
Siw M. Sollien - styremedlem (2 år)
Laila D. Stensrud - styremedlem (2 år)

Planer framover:
 
September 2011 - Gammeldanskurs
20. november 2011 - Julemesse m/underholdning
27. november 2011 - Julegrantenning
Mars 2012 - Årsmøte
August 2012 - Bygdedag / bygdehelg

2012

Her kan du lese protokoll fra årsmøte som ble avviklet 06. mars 2012 , klikk her...

Styrets sammensetning for 2012 er:


Verv:Navn:Periode:
Leder + kasserer:Hans Allergoth2012-2014
Nestleder:Laila Damslora Stensrud2012-2013
Sekretær:Ingunn Dokkebakke2012-2013
Styremedlem:Trond Bråten2012-2013
Styremedlem: Anne Karin Eid2012-2014
Styremedlem: Ingar Bråten 2012-2014
Revisor:Anette Hougsrud2012-2013


Handlingsplan for 2012:

  • Inntekstbringene tiltak for musikkbingen
  • Utbedring av kjøkken gymsalen
  • Rydding av Haugadalen ned mot Roabrua
  • Følge opp reguleringsplan for gang-sykkelveg langs E16 fra skolen til Begna Bruk. Gjerne med bygdemøte "Hva vil vi med bygda vår".
  • Datakurs i bl.a. søking på internett, Excel, Word.
  • Bygdehelg
  • Julemesse/julegrantenning
Årsmøte 2013

Her kan du lese protokoll fra årsmøte 05.03.13, klikk her...


Nytt fra Bygdeutvalget, 18.03.13, klikk her...

Årsmøte 2014


Leder og nestleder i bygdeutvalget, Hans Allergoth og Laila Damslora Stensrud

Her kan du lese innlegg på Begnadalen.no vedr årsmøte,
klikk her...

Her kan du lese protokoll fra årsmøte 2014, klikk her....


Nettsideansvar:  Reidar Schlytter